ប្រភេទទាំងអស់
EN

ប្រព័ន្ធបូមធូលីវេជ្ជសាស្រ្ត

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម> ផលិតផល > ប្រព័ន្ធបូមធូលីវេជ្ជសាស្រ្ត

  • https://www.techraychina.com/upload/product/1645514596460129.png
  • https://www.techraychina.com/upload/product/1643095865495222.jpg

ប្រព័ន្ធបូមធូលីវេជ្ជសាស្រ្ត


ស៊ើបអង្កេត
  • ការពិពណ៌នាមោទនភាព
ការពិពណ៌នាមោទនភាព

ប្រព័ន្ធបូមធូលីវេជ្ជសាស្រ្ត

ប្រព័ន្ធបូមធូលីវេជ្ជសាស្រ្ត

It composed of vacuum pump, vacuum tank, vacuum automatic controller cabinet,Alarm box, blowdown drum, vacuum pipeline and end ports.

លក្ខណៈពិសេស:

1. More choice: the vacuum system adopts oil type vacuum pump. Claw pump or high efficiency water ring pump as the vacuum source.

2. Data monitoring: real time vacuum value monitoring on each floor

3. Unattended operation: the start and stop of vacuum pump are all automatic.


ទំនាក់ទំនង